:: หน้าแรก
:: ประวัติการจัดตั้ง
:: คณะกรรมการ
:: ความหมายโลโก้
:: แผนงานกิจกรรม
:: โป่งเทียม
:: ไฟป่า
:: ปลูกป่า
:: ค่ายเยาวชน
:: ชมรมดูนกโคราช
:: ชมรมรักษ์ผีเสื้อโคราช
:: ศูนย์ข้อมูลลำตะคอง
:: กระดานข่าว
 
 
   
.


ผีเสื้อมุมหักสีจาง
Tawny Angle ; Ctenoptilum de Niceville, 1890 

     ข้อมูลใหม่ (New Record) จากการสำรวจ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน... >>>

 

มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

 


ภาพมรดกโลกแห่งใหม่ 8 แห่ง
โครงการจัดการผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
UNESCO
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
VDO สำรวจลำแปรง  

 

 

ของที่ระลึก "กลุ่มเรารักษ์ป่า"

 
. ของที่ระลึก (Suveneer) เป็นกองทุนเพื่อใช้ในการทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ "กลุ่มเรารักษ์ป่า"   
 

ฐานข้อมุลสัตว์ป่า

 
. สรุปผลการสำรวจข้อมูลสัตว์ป่าในอุทยานฯ ทับลาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2551
สรุปผลการสำรวจข้อมูลสัตว์ป่าในอุทยานฯ ทับลาน ประจำเดือนมิถุนายน 2551
สรุปผลการสำรวจข้อมูลสัตว์ป่าในอุทยานฯ ทับลาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2551
สรุปผลการสำรวจข้อมูลสัตว์ป่าในอุทยานฯ ทับลาน ประจำเดือนเมษายน 2551 .
ฐานข้อมูลสัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติทับลานผี้เสื้อ

  

 

<< เราจะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นสิ่งที่พวกเราทำด้วยใจรักและหวงแหน ให้คงอยู่ตลอดไป >>                                                        << ศาลปกครอง พิพากษาสั่งกรมทางหลวง-คมนาคม ปลูกต้นไม้ทดแทนกรณีตัดต้นไม้ขยายถนนธนะรัชต์ขึ้นเขาใหญ่>>                                                                 << มนุษย์  ควรจะเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ  มากกว่า ที่จะเรียนรู้เพื่อเอาชนะธรรมชาติ >>

 

 

 ปฎิทินกิจกรรม

 

 

5มษายน 2558 ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงเจ้าแม่ต้นตะเคียนทอง ครั้งที่ 9 (ขนาด 13 คนโอบ อายุกว่า 1 พันปี ต้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย) ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน (บ้านด่านละกอ) ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
23-25 มกราคม
2558 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนเรารักษ์ป่า" ครั้งที่ 59 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 11 (ไทยสามัคคี) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ศาลปกครอง สั่งกรมทางหลวง-คมนาคม ปลูกต้นไม้ทดแทน กรณีตัดต้นไม้ขยายถนนธนะรัชต์ ขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

 

 

 
 
 

 l กระดานข่าวเก่าl เข้าระบบ l สมัครสมาชิก l ูกระทู้ l

 
 
 
 

 

> โครงการสร้างฝายชะลอน้ำฯ ม.เกษตรศาสตร์
    เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ

ิวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑๒๐ คน ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำฯ โดยมีกลุ่มเรารักษ์ป่า และอุทยานฯ ทับลาน เป็นพี่เลี้ยงและร่วมดำเนินการ... ดูหัวข้อทั้งหมด

...........................................................................................................

>>ค่ายเยาวชนเรารักษ์ป่า ครั้งที่ ๕๘
      เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา กลุ่มเรารักษ์ป่า ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดกิจกรรม "ค่าเยาวชน

เรารักษ์ป่า" ครั้งที่ ๕๘ ขึ้น ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ ๑๑ (ไทยสามัคคี) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมี นศ.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าร่วมกิจกรรม...ดูหัวข้อทั้งหมด

...........................................................................................................

>>โครงการทำโป่งเทียม เพื่อสัตว์ป่า
    เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔กลุ่มเรารักษ์ป่า ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และอุทยานฯ ทับลาน ได้ทำโครงการทำโป่งเทียม เพื่อสัตว์ป่า

ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 11 (ไทยสามัคคี) โดยมีสมาชิกกลุ่มเรารักษ์ป่า, นศ.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทับลาน เข้าร่วมกิจกรรม....
ดูหัวข้อทั้งหมด 

...........................................................................................................

 

 

 องค์กรรางวัลโล่พระราชทาน
ในฐานะองค์กรผู้ทำคุณ
ประโยชน์ต่อเยาวชน สาขา
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม..
>>>

U
P
ลืมรหัสผ่าน?

 

หมอบุญส่ง เลขะกุลฯ
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติฯ
กลุ่มรักษ์ผีเสื้อ
กลุ่มอนุรักษ์ผีเสื้อ(Siam Butterfly)
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
สมาคมรักษ์ปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าฯ
ชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตก
โรงเรียนเด็กรักป่า
องค์กรพัฒนาเอกชนไทย
สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า
ที่นี่...นครนายก
ที่นี่..สยาม (At Siam)
ที่นี่..โคราช (At korat)
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
กลุ่มรักษ์กระทิงเขาใหญ่
มูลนิธิสยามกัมมาจล
มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดลฯ
ชมรมเพื่อนสลักพระ
ชมรมคนรักษ์ช้างป่า
ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม มทส
ชมรมอนุรักษ์ฯมทร.อีสาน ขอนแก่น
Siamensis.org
Jungle Network.net
Siam Insect Zoo&Museum
Thai Nature Game Group
Nature Camp
สถานีพัฒนาฯ ห้วยกุ่ม.
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าฯ
กรมป่าไม้
Link อื่นๆ

    
 แจ้งเพิ่มหรือแลกเปลี่ยนลิงค์
              

 
 

กลุ่ม-เรา-รักษ์-ป่า

กลุ่ม   ร่วมกันด้วยใจรัก

เรา   จักพยายามสร้างสรรค์

รักษ์   ป่าไม้ สัตว์ป่า นานาพันธุ์

ป่า   ซึ่งนับวันเหลือน้อยลง


 

 
 

 

จัดทำโดย : กลุ่มเรารักษ์ป่า เลขที่ 240/12 ซอยมิตรภาพ 4 ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.08-94255888, 08-72427799  E-mail Address :
raorakpar@gmail.com
Copyright © 2002 By www.raorakpar.org ->Best view is 1024x768 Pixels