:: หน้าแรก
:: ประวัติการจัดตั้ง
:: คณะกรรมการ
:: ความหมายโลโก้
:: แผนงานกิจกรรม
:: โป่งเทียม
:: ไฟป่า
:: ปลูกป่า
:: ค่ายเยาวชน
:: ชมรมดูนกโคราช
:: ชมรมรักษ์ผีเสื้อโคราช
:: ศูนย์ข้อมูลลำตะคอง
:: กระดานข่าว
:: Mail:raorakpar
 
 
 

มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่


ภาพมรดกโลกแห่งใหม่ 8 แห่ง
โครงการจัดการผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
UNESCO
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

 
 

กองทุนเรารักษ์ป่า

กองทุนเรารักษ์ป่า เป็นกองทุนเพื่อใช้ในการทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ "กลุ่มเรารักษ์ป่า" และเป็นกองทุนเพื่อเป็นใช้ในการจัดตั้ง "มูลนิธิ"
    ร่วมบริจาค และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฯ ได้ที่นี่....

 
 
ของที่ระลึก "กลุ่มเรารักษ์ป่า"

ของที่ระลึก (Suveneer) เป็นกองทุนเพื่อใช้ในการทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ "กลุ่มเรารักษ์ป่า" และเป็นก

 
บทความ บทกวี เรารักษ์ป่า

กว่าจะเป็น "มรดกโลก" ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ถนน 304 กับแนวทางการเชื่อมผืนป่า อุทยานฯ ทับลาน-เขาใหญ่

ปัญหา "อุทยานฯ ทับลาน" กับความจริง ที่ต้องแก้ไข

ปัญหาช้างป่าในอุทยานฯ ทับลาน

  

 

Visitor Number

Since 25 Dec,2005

 

<< เราจะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นสิ่งที่พวกเราทำด้วยใจรักและหวงแหน ให้คงอยู่ตลอดไป >>                                                                                               << มนุษย์  ควรจะเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ  มากกว่า ที่จะเรียนรู้เพื่อเอาชนะธรรมชาติ >>


 ชมสารคดี ชุดสำรวจลำแปรง 1

 ชมสารคดี ชุดสำรวจลำแปรง 2

สรุปผลการสำรวจข้อมูลสัตว์ป่า ในอุทยานฯ ทับลาน ประจำเดือน เมษายน 2551

สรุปผลการสำรวจข้อมูลสัตว์ป่า ในอุทยานฯ ทับลาน ประจำเดือน เมษายน 2551

ตามที่ฝ่ายวิชาการ กลุ่มเรารักษ์ป่า ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ อุทยานแห่งชาติทับลาน ได้ร่วมกันจัดทำแผนงานการสำรวจข้อมูลสัตว์ป่าฯ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ประจำปี 2551 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของอุทยานฯ และเป็นข้อมูลปัจจุบันมากที่สุด โดยได้เริ่มดำเนินการสำรวจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 เป็นต้นมานั้น

สำหรับเดือนเมษายน 2551 ได้เข้าไปสำรวจข้อมูลสัตว์ป่าฯ ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2551 ณ เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 (คลองน้ำมัน) อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นำโดย “ตะเคียน 04” และคณะ สมทบกับ “น้องชัย” (คุณวันชัย ลาดซ้าย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ของเขตการจัดการอุทยานฯ ทับลานที่ 3 (คลองน้ำมัน) โดยสำรวจในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ทับลานที่ 1 (คลองน้ำมัน) เชื่อมต่อหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ทับลานที่ 3 (ลำแปรง)

ในช่วงเตรียมการและวางแผนการสำรวจอยู่ที่ทำการเขตการจัดการฯ (คลองน้ำมัน) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้าไปสำรวจข้อมูลสัตว์ป่าฯ และการได้มีโอกาสไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสัตว์ป่า ตลอดจนการได้มีโอกาสได้ติดตามนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศไปจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย ทำให้ได้ความรู้ เทคนิคและประสบการณ์หลากหลายขึ้น นอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบ GIS จาก “น้องโอเล่” ซึ่งเรียนจบทางด้าน GIS โดยตรงและกำลังจัดทำข้อมูลต่างๆ ของอุทยานฯ ทับลาน ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้และสร้างฐานข้อมูลจาก GPS

พวกเราออกเดินทางจากที่ทำการเขตการจัดการอุทยานฯ ทับลานที่ 3 (คลองน้ำมัน) เวลาประมาณ 13.00 น.โดยค่อยๆ เดินทางไปอย่างช้าๆ เพื่อสำรวจข้อมูลไปพร้อมด้วย ระหว่างทางพบร่องรอยของช้างป่า ทั้งขี้ช้างและรอยหักกิ่งไม้เป็นแนวกว้าง, พบโป่งช้างอีก 1 แห่ง ที่ช้างป่าเพิ่งลงมายังไม่นานนัก จึงได้จัดเก็บข้อมูลร่องรอยจาก “ขี้ช้าง” และ “รอยตีน” เพื่อคำนวณหาอายุและจำนวนช้างฝูงนี้ (ลักษณะนามเรียกช้างป่า จะเรียกว่า....ตัว, ฝูง ส่วนช้างบ้านหรือช้างเลี้ยง จะเรียกว่า....เชือก, โขลง ) พวกเราพบร่องรอยช้างป่า ที่อยู่ในส่วนที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลอยู่ 2 แห่ง จึงต้องใช้เวลาในการเก็บรายละเอียดพอสมควร

ในการเก็บข้อมูลนั้น พวกเราจะเก็บเฉพาะร่องรอยใหม่ไม่เกิน 3-5 วัน เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลในการสำรวจเหล่านี้รายงานไปที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นประจำทุกเดือนด้วย

นอกจากนั้น ยังพบ “ขี้เสือโคร่ง” บริเวณหน้าหน้าผา ผกค.ไปนิดหน่อย (ก่อนถึงสะพาน 1) มีร่องรอยขนของหมูป่าที่ถูกกินเข้าไป จึงได้จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดและขนาดไว้

โดยสรุป พวกเราพบร่องรอยช้างป่า ที่เพิ่งออกมาจำนวน 2 แห่ง และขี้เสือโคร่ง จำนวน 1 แห่ง (ส่วนร่องรอย “ขี้ช้าง” และร่องรอยการหักกิ่ง

ในการสำรวจข้อมูลสัตว์ป่าฯ ครั้งนี้ ได้ข้อมูลที่เป็น New Record ทั้งสองคณะทำงานและของอุทยานฯหลายชนิด

สำหรับตามรูปภาพนี้คือ ด้วงดินขอบทองแดง นับเป็น New Record ใหม่ของอุทยานฯ ซึ่งคณะทำงานฝ่ายวิชาการ กลุ่มเรารักษ์ป่า เคยพบที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช มาแล้วหลายครั้ง

ข้อมูล ด้วงดินขอบทองแดง
Mouhotia batesi Lewis, วงศ์ Carabidae

เป็นด้วงดินที่มีขนาดใหญ่ ตัวสีดำ แต่ขอบบริเวณส่วนอก มีขอบเป็นสี
ทองแดง พบที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

* เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกแมลง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535


สำหรับผลการสำรวจข้อมูลสัตว์ป่าฯ ประจำเดือนเมษายน 2551 ได้ Identify มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อครั้งอยู่ในพื้นที่สำรวจและเมื่อคืนให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง โดยแยกเป็นแต่ละชนิดสัตว์ป่า, แมลง ฯลฯ ดังนี้

ผลการสำรวจข้อมูลสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในครั้งนี้ พบจำนวนทั้งสิ้น 8 ชนิด ดังนี้
1.กบก่องเล็ก (Dark-Sided Frog)
2.กบอ่องใหญ่ (Mortensen's Frog)
3.ปาดบ้าน (Common Treefrog)
4.เขียดตะปาด (Northern Treefrog)
5.เขียดทรายหรือเขียดน้ำนอง (Marten's Puddle Frog)
6.อึ่งข้างดำ (Dark-Sided Chorus Frog)
7.อึ่งแม่หนาว (Berdmore's Chorus Frog)
8.เขียดหลังปุ่ม (Pearl-tipped Pustuled Puddle Frog)


ส่วนข้อมูลสัตว์ป่า, แมลง และอื่นๆ จะค่อยๆ นำมาลงให้ทราบเป็นระยะๆ

ผลการสำรวจข้อมูล "นก" ในครั้งนี้มีชนิดนกที่พบจำนวน 15 ชนิด ได้แก่
1.นกเงือกกรามช้าง จำนวน 2 ฝูง (ผา ผกค.และเลยสะพาน 1)
2.นกแก๊ก หรือนกแกง จำนวน 3 ฝูง (ผา ผกค., ทางขาด และสะพาน 2)
3.นกมูม พบกำลังทำรังอยู่ที่หน่วยฯ ลำแปรง
4.นกตะขาบดง พบจำนวนหลายฝูง ยังคงเป็นดาราประจำที่หน่วยฯ ลำแปรง พบทุกครั้งที่ไป
5.ไก่ป่า พบหลายจุด (ถ่ายรูป และวิดีโอ ไว้ได้ทั้งหมด)
6.นกขุนทอง พบจำนวนมาก หลายจุด ยังคงเป็นดาราประจำเช่นเดี่ยวกับนกตะขาบดง
7.นกแซงแซงหางบ่วงใหญ่
8.นกเขาใหญ่
9.นกตบยุงยักษ์
10.นกปรอดเหลืองหัวจุก
11.นกจับแมลงตะโพกเหลือง
12.นกเขาเขียว
13.นกบั้งรอกใหญ่
14.นกกาเหว่า
15.นกกระปูดใหญ่


ในการสำรวจข้อมูลครั้งนี้ ถือว่าพบนกค่อนข้างน้อย นอกจากนั้น ยังมีนกที่ไม่สามารถจำแนกได้อีก 2 ชนิด คือ เหยี่ยว และนกหัวขวาน เนื่องจากทีมงานต้องการถ่ายรูป แต่ปรากฎว่า ไม่ค่อยชัด และไม่มีเวลาเพียงพอจะใช้กล้องส่องทางไกลส่องดู ทำให้ไม่สามารถใช้รูปภาพดังกล่าวมาช่วย

ร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่>>>

 

 

ตารางสรุปผลการสำรวจข้อมูลสัตว์ป่าในอุทยานฯ ทับลาน ประจำปี 2551
มกราคม
อยู่ระหว่างการจัดทำ
กรกฎาคม
อยู่ระหว่างการวางแผนสำรวจ
กุมภาพันธ์
อยู่ระหว่างการจัดทำ
สิงหาคม
อยู่ระหว่างการวางแผนสำรวจ
มีนาคม
- ดำเนินการสำรวจข้อมูลคือ วันที่ 15-16 มีนาคม 2551 โดยได้เดินทางไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551 สถานที่สำรวจคือ แก่งหินวังเสถียร และวังผีเสื้อ
กันยายน
อยู่ระหว่างการวางแผนสำรวจ
เมษายน
-
สำรวจข้อมูลสัตว์ป่า แมลง และพันธุ์ไม้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ในระหว่าง วันที่ 19-20 เมษายน 2551 ณ เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 (คลองน้ำมัน) และหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ในพื้นที่ฯ เช่น ลำแปรง, ลำเพียก, ซับสะเดา เป็นต้น
ตุลาคม
อยู่ระหว่างการวางแผนสำรวจ
พฤษภาคม
เข้าสำรวจข้อมูลสัตว์ป่า แมลง และพันธุ์ไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2551 ในระหว่าง วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2551 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ในพื้นที่ฯ เช่น หน่วยฯ ห้วยคำภู
พฤษจิกายน
อยู่ระหว่างการวางแผนสำรวจ
มิถุนายน
อยู่ระหว่างการวางแผนสำรวจ
ธันวาคม
อยู่ระหว่างการวางแผนสำรวจ

 

 

จัดทำโดย : กลุ่มเรารักษ์ป่า เลขที่ 240/12 ซอยมิตรภาพ 4 ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.08-94255888, 08-72427799  E-mail Address :
raorakpar@hotmail.com และ raorakpar@thaimail.com
Copyright © 2002 By www.raorakpar.org ->Best view is 1024x768 Pixels