:: หน้าแรก
:: ประวัติการจัดตั้ง
:: คณะกรรมการ
:: ความหมายโลโก้
:: แผนงานกิจกรรม
:: โป่งเทียม
:: ไฟป่า
:: ปลูกป่า
:: ค่ายเยาวชน
:: ชมรมดูนกโคราช
:: ชมรมรักษ์ผีเสื้อโคราช
:: ศูนย์ข้อมูลลำตะคอง
:: กระดานข่าว
:: Mail:raorakpar
 
 
 

มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่


ภาพมรดกโลกแห่งใหม่ 8 แห่ง
โครงการจัดการผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
UNESCO
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

 
 

กองทุนเรารักษ์ป่า

กองทุนเรารักษ์ป่า เป็นกองทุนเพื่อใช้ในการทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ "กลุ่มเรารักษ์ป่า" และเป็นกองทุนเพื่อเป็นใช้ในการจัดตั้ง "มูลนิธิ"
    ร่วมบริจาค และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฯ ได้ที่นี่....

 
 
ของที่ระลึก "กลุ่มเรารักษ์ป่า"

ของที่ระลึก (Suveneer) เป็นกองทุนเพื่อใช้ในการทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ "กลุ่มเรารักษ์ป่า" และเป็นก

 
บทความ บทกวี เรารักษ์ป่า

กว่าจะเป็น "มรดกโลก" ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ถนน 304 กับแนวทางการเชื่อมผืนป่า อุทยานฯ ทับลาน-เขาใหญ่

ปัญหา "อุทยานฯ ทับลาน" กับความจริง ที่ต้องแก้ไข

ปัญหาช้างป่าในอุทยานฯ ทับลาน

  

 

Visitor Number

Since 25 Dec,2005

 

<< เราจะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นสิ่งที่พวกเราทำด้วยใจรักและหวงแหน ให้คงอยู่ตลอดไป >>                                                                                               << มนุษย์  ควรจะเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ  มากกว่า ที่จะเรียนรู้เพื่อเอาชนะธรรมชาติ >>


สรุปผลการสำรวจข้อมูลสัตว์ป่าในอุทยานฯ ทับลาน ประจำเดือนมีนาคม 2551

ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดแผนงานการสำรวจข้อมูลอุทยานฯ ทับลาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของอุทยานฯ ในการวางแผนบริหารจัดการหรือเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยต่อไป โดยเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิชาการ กลุ่มเรารักษ์ป่า กับฝ่ายวิชาการ อุทยานฯ ทับลาน ในการดำเนินงานสำรวจครั้งนี้

สำหรับในเดือนมีนาคม 2551 นี้ ได้กำหนดวันเข้าไปดำเนินการสำรวจข้อมูลคือ วันที่ 15-16 มีนาคม 2551 โดยได้เดินทางไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551 สถานที่สำรวจคือ แก่งหินวังเสถียร และวังผีเสื้อ

ผลการสำรวจข้อมูลมี ดังนี้
ข้อมูลนกที่พบ ได้แก่

1.นกเงือกกรามช้าง 1 ตัว (บินผ่าน)
2.นกแก๊ก หรือนกแกง 1 ตัว (มากินผลไทร ซึ่งกำลังสุก)
3.นกแซงแซงหางบ่วงใหญ่ 2 ตัว
4.นกแซงแซวหางปลา 3 ตัว
5.อีกา 2 ตัว
6.นกกระปูดใหญ่ 2 ตัว
7.นกปรอดเหลือหัวจุก 2 ฝูงๆ ละประมาณ 7-10 ตัว
8.นกกาเหว่าหรือดุเหว่า จำนวน 3 ตัว
9.นกแอ่นพง พบจำนวนมาก บินไป-มาทั้งสองวัน
10.นกเอี้ยงหงอน พบมาก
11.นกเอี้ยงสาริกา พบมาก
12.นกกางเขนดง 1 ตัว
13.นกบั้งรอกใหญ่ 1 ตัว
14.นกโพระดกธรรมดา 2 ตัว
15.นกเขียวคราม 1 ตัว
16.นกเขาใหญ่ 5 ตัว
17.นกเขาชวา 4 ตัว
18.นกเขาไฟ 2 ตัว
19.นกเขาเขียว 4 ตัว
20.นกตีทอง 1 ตัว
21.นกจาบคาเล็ก 2 ตัว
22.นกปรอดสวน พบมาก (เป็นฝูง มากกว่า

อธิบายภาพด้านบนเพิ่มเติม....
-ภาพมุมบนซ้าย (เป็นเงา ไม่ชัด) เป็นภาพนกแก๊กหรือนกแกง กำลังกินผลไทร
-ภาพมุมล่างซ้าย (ตัวสีดำ โคนข้างมีสีขาว) คือ นกกางเขนดง
-ภาพมุมบนขวา (ภาพนกเกาะต้นไม้ตาย) คือ นกตีทอง และข้อแก้ไขข้อมูลจำนวนตัว รายการที่ 20.นกตีทอง เป็นพบจำนวน 2 ตัว

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลนกที่พบในช่วงการเดินทางครั้ง

 

สำหรับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ที่จำแนกแล้วมี 4 ชนิดด้วยกัน คือ
1.กบอ่องใหญ่ (Mortensen's Frog)
2.ปากตีนเหลืองเขาใหญ่ (Khaoyai Treefrog) เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบเฉพาะถิ่นในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เท่านั้น
3.เขียดบัวหรือเขียดจิก (Green-backed Frog)
4.เขียดทรายหรือเขียดน้ำนอง (Marten's Puddle Frog)

ทั้ง 4 ชนิดนี้ เป็นการสำรวจและถ่ายภาพไว้ด้วยทั้งหมด เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการพบ ซึ่งข้อมูลทั้งหมด เมื่อครบรอบปีที่ทำแผนงานไว้จะได้รวบรวมรายงานอุทยานฯ ทับลาน ตามลำดับต่อไป

ตัวนี้เท่าที่ดูน่าจะเป็น "ปาดตีนเหลืองเขาใหญ่" (ขอแก้ไขข้อความใน ค.ห.2 ข้อ 2 จาก "ปาก" เป็น "ปาด" ตีนเหลืองเขาใหญ่) ซึ่งมีถิ่นที่อยู่เฉพาะถิ่นเฉพาะผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ แห่งนี้เท่านั้น ถ่ายไว้ประมาณ 4-5 รูป

ในส่วนของผีเสื้อ, แมลงปอ, ปลา, พันธุ์ไม้ดอก และอื่นๆ อยู่ในระหว่างการจำแนกชนิดว่ามีชื่อเรียกอะไรบ้าง และจะได้นำมารายงานดังกล่าวมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คงเรียกน้ำย่อย ที่ผีเสื้อตัวนี้ ถือว่าเป็น New Reccord ของ "จันทน์ผา" และของอุทยานฯ ทับลาน เลยทีเดียว ในตอนแรกค้นหาจากคู่มือผีเสื้อ 3 เล่ม ไม่พบว่ามีใกล้เคียงเลย จนกระทั่งต้องใช้คู่มือเล่มภาษาต่างประเทศ ที่เป็นคู่มือผีเสื้อในแถบเอเชีย จึงสามารถจำแนกชนิดได้ ชื่อ...
ผีเสื้อกามเทพแดงธรรมดา (Common Red Pierrot)

สัตว์ชนิดอื่นๆ กำลังค่อยๆ จำแนก Species ครับ รออีกสักนิด ในส่วนของ "งู" ยังไม่มีคู่มือจำแนกครับ เดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ช่วยจำแนกให้ครับ

มาวันนี้ ขอจำแนกชนิด "ผีเสื้อ" ที่พบในครั้งนี้มี ดังนี้
1.ผีเสื้อกามเทพแดงธรรมดา พบ 3 ตัว ที่บริเวณถ้ำ ผกค.(ตามภาพที่ลงด้านบน)
2.ผีเสื้อแพนซีเทา
3.ผีสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกดำ (ตัวที่มากินกลิ่นคาวปลา ที่โขดหิน)
4.ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา
5.ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก
6.ผีเสื้อเหลืองสยามขอบดำ
7.ผีเสื้อเจ้าชายดำขอบปีกเรียบ
8.ผีเสื้อฟ้าขีดหกปีกจาง
9.ผีเสื้อแสดหางยาวธรรมดา
10.ผีเสื้อแพนซีมยุรา
11.ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าสีจาง
12.ผีเสื้อนิโกร
13.ผีเสื้อหน้าเข็มแถบขาวเหลือบเขียว
14.ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นดำ
15.ผีเสื้อหนองใบกุ่มธรรมดา
16.ผีเสื้อเณรธรรมดา

รวมผีเสื้อกลางวันที่พบจำนวน 16 ชนิด
นอกจากนั้นยังพบผีเสื้อกลางคืน จำนวน 1 ชนิด (ไม่ได้นำชื่อชนิดมาด้วย เดี่ยวจะนำมาแจ้งให้ทราบ)
               ผีเสื้ออีกชนิดหนึ่ง ที่รายงานใน ค.ห.8 ด้านบน ว่าเป็นผีเสื้อกลางคืน และยังไม่ได้จำแนกชนิดนั้น เมื่อคืนที่ผ่านมา (23 มี.ค.51) ได้พยายามค้นหาจุดสังเกตต่างๆ เปรียบเทียบกันกับที่เคยพบมา (ลักษณะดังกล่าว คล้ายผีเสื้อกลางคืนที่เคยพบและได้จำแนกชนิดไว้แล้ว) ปรากฎว่า แตกต่างกันอย่างชัดเจน และยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเป็นผีเสื้อกลางวันหรือผีเสื้อกลางคืน ขออนุญาตใช้เวลาทบทวนดูรายละเอียดอีกสัก 2-3 ครั้ง และอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญรุ่นเกจิ ช่วยจำแนกชนิดให้ เพราะอาจจะเป็นตัวอ่อนหรือตัวไม่เต็มวัยก็ได้ ทำให้ลวดลายและสีบางจุดแตกต่างจากคู่มือที่ใช้จำแนกชนิดผีเสื้อ และหากทราบชนิดแล้วจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งพร้อมภาพถ่าย

ฝ่ายวิชาการกลุ่มเรารักษ์ป่า
--จันผา--

ร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่>>>

 

 

ตารางสรุปผลการสำรวจข้อมูลสัตว์ป่าในอุทยานฯ ทับลาน ประจำปี 2551
มกราคม
อยู่ระหว่างการจัดทำ
กรกฎาคม
อยู่ระหว่างการวางแผนสำรวจ
กุมภาพันธ์
อยู่ระหว่างการจัดทำ
สิงหาคม
อยู่ระหว่างการวางแผนสำรวจ
มีนาคม
- ดำเนินการสำรวจข้อมูลคือ วันที่ 15-16 มีนาคม 2551 โดยได้เดินทางไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551 สถานที่สำรวจคือ แก่งหินวังเสถียร และวังผีเสื้อ
กันยายน
อยู่ระหว่างการวางแผนสำรวจ
เมษายน
-
สำรวจข้อมูลสัตว์ป่า แมลง และพันธุ์ไม้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ในระหว่าง วันที่ 19-20 เมษายน 2551 ณ เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 (คลองน้ำมัน) และหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ในพื้นที่ฯ เช่น ลำแปรง, ลำเพียก, ซับสะเดา เป็นต้น
ตุลาคม
อยู่ระหว่างการวางแผนสำรวจ
พฤษภาคม
เข้าสำรวจข้อมูลสัตว์ป่า แมลง และพันธุ์ไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2551 ในระหว่าง วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2551 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ในพื้นที่ฯ เช่น หน่วยฯ ห้วยคำภู
พฤษจิกายน
อยู่ระหว่างการวางแผนสำรวจ
มิถุนายน
อยู่ระหว่างการวางแผนสำรวจ
ธันวาคม
อยู่ระหว่างการวางแผนสำรวจ

 

 

จัดทำโดย : กลุ่มเรารักษ์ป่า เลขที่ 240/12 ซอยมิตรภาพ 4 ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.08-94255888, 08-72427799  E-mail Address :
raorakpar@hotmail.com และ raorakpar@thaimail.com
Copyright © 2002 By www.raorakpar.org ->Best view is 1024x768 Pixels