:: หน้าแรก
:: ประวัติการจัดตั้ง
:: คณะกรรมการ
:: ความหมายโลโก้
:: แผนงานกิจกรรม
:: โป่งเทียม
:: ไฟป่า
:: ปลูกป่า
:: ค่ายเยาวชน
:: ชมรมดูนกโคราช
:: ชมรมรักษ์ผีเสื้อโคราช
:: ศูนย์ข้อมูลลำตะคอง
:: กระดานข่าว
:: Mail:raorakpar
 
 
 

มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่


ภาพมรดกโลกแห่งใหม่ 8 แห่ง
โครงการจัดการผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
UNESCO
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

 
 


  

               
รางวัลแห่งเกียรติยศ

รางวัลโล่พระราชทาน
         
"กลุ่มเรารักษ์ป่า" ได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ในฐานะ "องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนดีเด่น สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อ 20 กันยายน 2545

ภาพบน : ประธานกรรมการกลุ่มเรารักษ์ป่า เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล จากพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร

ภาพล่าง : โล่พระราชทาน

 

 

 

 

รางวัลอาสาสมัครดีเด่น
        
 รางวัลอาสาสมัครดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้แก่ นายธงชัย แสงประทุม เลขาธิการกลุ่มเรารักษ์ป่า เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทยและปีอาสาสมัครสากล เมื่อ 21 ตุลาคม 2544

 

 

 

 

รางวัลอาสาสมัครดีเด่น
         
รางวัลอาสาสมัครดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้แก่ นายสาโรจน์ แสงอรุณ รองประธานกลุ่มเรารักษ์ป่า เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์ วันอาสาสมัครไทย และปีแห่งการพัฒนางานอาสาสมัครไทย เมื่อ 21 ตุลาคม 2545

*สำหรับรางวัลโล่ “อาสาสมัครดีเด่น” ที่ทั้ง 2 คนได้รับ เสนอโดย สำนักควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
        

Visitor Number


Since 25 Dec,2005

 

 

จัดทำโดย : กลุ่มเรารักษ์ป่า เลขที่ 240/12 ซอยมิตรภาพ 4 ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.08-94255888, 08-72427799  E-mail Address :
raorakpar@hotmail.com และ raorakpar@thaimail.com
Copyright © 2002 By www.raorakpar.org ->Best view is 1024x768 Pixels